Vincent Bendervoet (Haarlem)

Mijn naam is Vincent Bendervoet, ik ben acteur en theatermaker. Ik  heb een vierjarige acteursopleiding gevolgd aan Theaterschool de Trap. Ik heb vele dingen gespeeld en gemaakt, samenwerkingen aangegaan met PSTheater. Ik werk met 5D onder andere aan projecten en zit in het theatergezelschap. Een andere groep waar ik mee samenwerk is Theatergroep Physicus van Bas de Man.

Als theatermaker en acteur observeer ik, kijk naar de omgeving en dat geef ik een theatrale vertaalslag. Niet alle mensen zijn zich direct bewust van dingen om zich heen of in zichzelf en dat kan theater bij je los maken. Er word mij weleens gevraagd, waarom wil jij acteur zijn, je ziet slecht en je verdient niet snel je brood ermee. Ik zeg ze dan, acteren is voor mij geen keuze, dat is wat ik het allerliefste doe, dat ik slecht zie is juist een kracht van mij. Ik breng iets mee op het toneel.

Dit is anders als bij film, omdat je bij theater nog de eigen intrinsieke beweging aanspreekt bij het publiek, de eigen fantasie en het eigen gevoel van het publiek, omdat theater niet alles invult, maar het laat zien voor wat het is, of hoe het ontstaat, waardoor iemand zijn eigen projectie er op kan plaatsen en je iets uitwisselt met elkaar op dat moment.

Mijn motto: “Theater en acteren dat is mijn thuishaven, dat voel ik door mijn hele lijf en hart. Het raakt jou en mij.”

Talenten

Social media