Sofie van der Meulen (Den Bosch)

Nieuwsgierige jurist, schrijft over recht, beeldvorming, diversiteit en
inclusie en vertelt hier graag verhalen over. Helpt anderen met het
neerzetten van een goed verhaal. Geïnteresseerd in nieuwe (medische)
technologie, organiseert en presenteert evenementen voor HIMSS Health 2.0
Amsterdam over gezondheid en innovatie. Verbind en legt verbanden,
bijvoorbeeld tussen mode en privacy en medische technologie en fashion.

Zet zich in voor een inclusieve samenleving, onder andere via SUE’s
Warriors en de Lucille
Werner Foundation.

In jouw programma? Als jurist kan ik goed uitleg geven over diverse
juridische onderwerpen. Dit doe ik allereerst door in te spelen op het
publiek en daarnaast door stil te staan bij het waarom van regelgeving en
een heldere vertaling te geven naar de praktijk. Ik kom ook graag praten
over het belang van diversiteit en inclusie en de verbetermogelijkheden die
ik zie.

Talenten

Social media