Erwin Dijkstra (Leiden)

Als docent en onderzoeker aan het Instituut Metajuridica van de Leidse rechtenfaculteit geef ik werkgroepen voor diverse vakken van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, begeleid ik (master)scripties als tweede lezer en fungeer ik als rechter bij Moot Court.

Momenteel schrijf ik een dissertatie over de verplichtingen en de mogelijkheden van de overheid en andere maatschappelijke instituties om binnen de rechtsstaat discriminatie te bestrijden. In het kader hiervan publiceer ik ook artikelen in binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften over de (juridische) emancipatie van achtergestelde groepen in de samenleving, zoals mensen van kleur, vrouwen, mensen die zich identificeren op het spectrum van LHBTI+, ouderen, mensen die een minderheidsreligie aanhangen, en mensen met een lichamelijke, geestelijke of psychische handicap.

Talenten

Social media