Andries Hiskes (Den Haag)

Andries Hiskes is als docent en onderzoeker verbonden aan de opleiding tot verpleegkundige aan de Haagse Hogeschool, waar hij lesgeeft in narrative medicine, participatieve gezondheidszorg, en disability studies. Bij de Universiteit Leiden werkt hij aan een proefschrift over de relatie tussen affectieve reacties op fysieke functiebeperkingen en de wijze waarop dit wordt uitgebeeld in literatuur en kunst.

Lichamen die als gehandicapt of misvormd worden beschouwd, kunnen sterke affectieve of emotionele reacties oproepen: ze kunnen ons shockeren, doen walgen, of sympathie of bewondering oproepen bijvoorbeeld. Andries onderzoekt literatuur en kunst waarin dergelijke affectieve reacties op zulke ‘afwijkende’ lichamen worden weergegeven. Hij richt zich daarbij op de relatie tussen de formele dimensie van het werk (hoe zit het in elkaar?) t.o.v. hoe de reactie wordt verteld of in beeld gebracht — en ook wat daarbij niet wordt uitgebeeld of verloren raakt. Met dit onderzoek tracht hij zulke reacties en hun effecten leesbaar te maken, en daardoor andere vormen van kijken, zoals staren, van alternatieven te voorzien

Talenten

Social media