Aline Molenaar (Utrecht)

Aline Molenaar is de voorvechter van mensen met een beperking die ondanks hun handicaps hun eigen leven willen leiden. Met eigen regie. Het persoonsgebonden budget (pgb) maakt dit mogelijk. Daar maken inmiddels zo’n 130.000 mensen gebruik van. Aline heeft zich als directeur van Per Saldo ontwikkeld tot toplobbyist als het gaat over eigen regie en een toegankelijke samenleving voor mensen met een beperking.

Met een afgeronde studie Privaat Recht werkte Aline als beleidsmedewerker bij het Instituut voor Bio-Ethiek en Gezondheidsrecht, de Nederlandse Gehandicaptenraad en Stichting Dienstverleners Gehandicapten. Vanaf de start van Per Saldo in 1995 is zij directeur. Haar juridische achtergrond is daarbij erg nuttig: ze begrijpt de taal van wet- en regelgeving en kan deze juist interpreteren. Aline is blind en is bekend met autisme vanuit haar eigen gezin. Zij voelt zich als ervaringsdeskundige dan ook nauw betrokken bij mensen met een beperking, waardoor ze vaak al in een vroeg stadium inziet wat nodig is. Daar gaat ze vervolgens volledig voor, met grote vasthoudendheid. Al zit het soms tegen zoals in 2011 toen het pgb voor 95% dreigde te worden afgeschaft. Aline en Per Saldo gingen door: het pgb werd niet afgeslankt, maar is in 2015 en 2016 wettelijk verankerd in alle zorgwetten.

Talenten

Social media